Privacy verklaring

Debestemmingswijzer.nl is verantwoordelijk voor gedegen datamanagement en onderschrijft de principes van de wetgeving inzake gegevensbescherming in Nederland en de Europese Unie. We beschermen de privacy van onze gebruikers.

Persoonsgegevens

Debestemmingswijzer.nl kan persoonsgegevens over u verwerken indien u contact met ons zoekt per mail via de links op de website. Stuurt u Debestemmingswijzet.nl een e-mail dan wordt uw e-mailadres en eventuele andere door u in de mail aangeleverde persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld uw naam.

Wat doet Debestemmingswijzer.nl met deze gegevens?

Uw gegevens worden gebruikt om uw mail te beantwoorden.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Wij schonen regelmatig de mailbox op met een maximale bewaartijd van een maand. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Debestemmingswijzer.nl heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Links naar andere sites

Deze website kan links bevatten naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat wanneer u klikt op een van die links, u deze site mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet van ons is. Deze sites kunnen onafhankelijk van ons informatie verzamelen over u en wij raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites ( indien niet de onze , en / of beheerd door ons) te lezen, want hun privacy beleid kan afwijken van het onze.

Beveiliging

Debestemingswijzer.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Debestemmingswijzer.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Debestemmingswijzer.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Debestemmingswijzer.nll behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.